با سلام و احترام

به استحضار همکاران می رساند بازدید گروه استانی تاریخ از شهرستان های زیر انجام گردیده است:

1-شهرستان مهدیشهر

2- شهرستان میامی

3- شهرستان سمنان

4-شهرستان شاهرود

و برای شهرستا های زیر نیز در حال برنامه ریزی است:

1- شهرستان دامغان

2- شهرستان سرخه

منبع : گروه تاریخ استان سمنان |بازدیدها
برچسب ها : شهرستان